O Trans Aid-u

Trans Aid je udruga za promicanje i zaštitu prava trans, inter i rodno varijantnih (TIRV) osoba. Službeno je registrirana u veljači 2012. godine s ciljem osnaživanja TIRV zajednice kroz povećanje vidljivosti TIRV tematike i zajednice, kao i promicanje i zaštitu prava TIRV osoba.

Trans Aid se zalaže za samoodređenje kao temeljnu vrijednost te nadilaženje spolnih i rodnih normi u svrhu podizanja kvalitete života TIRV osoba kroz javno djelovanje, direktan rad i podršku, s vizijom društva koje slavi raznolikost identiteta, tijela i iskustava.

Glavni cilj Trans Aid-a je promicanje i zaštita ljudskih prava trans, inter i rodno varijantnih (TIRV) osoba,  dekonstrukcija cisnormativnosti, rodne binarnosti, patrijarhata i heteronormativnosti, kao i sljedeći specifični ciljevi:

 • promicanje i zaštita prava TIRV osoba na društvenoj razini
 • zauzimanje za individualnu dobrobit, pravo izbora i samo-određenja, te opće dobro TIRV osoba
 • osnaživanje, osvješćivanje, educiranje i kapacitiranje Udruge i TIRV populacije diljem zemlje
 • eliminacija nasilja, diskriminacije i višestruke diskriminacije nad TIRV osobama, te postizanje da su TIRV osobe poštovane u društvu do te mjere da se osjećaju ugodno biti vidljive u svakodnevnom životu

 

Vizija organizacije

Društvo koje slavi raznolikost identiteta, tijela i iskustava

 

Misija organizacije

 Trans Aid – Udruga za promicanje i zaštitu prava trans, inter i rodno varijantnih osoba zalaže se za samoodređenje kao temeljnu vrijednost te nadilaženje spolnih i rodnih normi u svrhu podizanja kvalitete života TIRV osoba kroz javno djelovanje, direktan rad i podršku.

 

Vrijednosti organizacije

 • Samoodređenje – pravo svake osobe da se identificira i definira te mijenja svoj identitet bez obzira radi li se o spolu, rodu, spolnom i rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji i cjelokupnoj seksualnosti, nacionalnosti, etničkoj pripadnosti, bilo u vezi vlastitog tijela ili društvenog statusa, dokle god to pravo ne krši prava drugih osoba.
 • Solidarnost – nastojanje ostvarivanja povezanosti, uzajamne suradnje i podrške (unutar timova Trans Aid-a kao i između Trans Aid-a i drugih organizacija)
 • Poštivanje ljudskih prava – “Sva se ljudska bića rađaju slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i sviješću i trebaju jedna prema drugima postupati u duhu bratstva.” (1. članak Opće deklaracije o ljudskim pravima).
 • Nenasilje – Trans Aid djeluje kroz nenasilne oblike borbe koji isključuju sve oblike nasilja usmjerenima prema drugima, sebi ili okolišu
 • Queer Feminizam – Trans Aid se zalaže za dekonstrukciju patrijarhata kroz ostvarivanje suradnje s različitim neprivilegiranim socijalnim slojevima
 • Ekološka osviještenost – razvrstavanje i recikliranje otpada, ponovno korištenje upotrebljivih stvari koje su bačene, racionalno korištenje resursa

 

Udruga trenutno ima 3 zaposlene osobe:

 • Izvršna_i koordinator_ica
 • Operativna voditeljica
 • Voditeljica programa psihološke podrške

 

Vanjsko suradništvo čine osobe s dugogodnišnjim iskustvom u  LGBTIQ aktivizmu te relevantno dioništvo iz područja medicine i prava.

Volonterstvo Udruge čine osobe iz LGBTIQ zajednice (uključujući prijatelje_ice, partnere_ice i obitelji).

Udruga ima podržavajuće i aktivno članstvo. Podržavajuće članstvo broji 6 osoba, dok je u aktivnom članstvu 11 osoba.

Skupština je najviše tijelo Udruge kojeg čini redovno članstvo Udruge. Izvršna tijela Udruge su Izvršni_a koordinator_ica i Zamjenik_ca izvršne_og koordinatorice_a.

Trans Aid djeluje na području Republike Hrvatske.