Tekstovi

 

Tranzicija: Povratak kući sebi samima / 

Transition: going home, to ourselves

 

Ja sam društvo. Ja tlačim žene. Muškarce. Bezrodne osobe. Sebe. Tebe. Sve nas.

 

Plesanje sa sjenkom