Publikacije

Autanje u obitelji

Coming Out in the Family

Preporuke za unapređenje prava trans, inter i rodno varijantnih osoba

Put u prosTRANStvo

Priručnik za trans osobe – Rod, pol i okviri

18+ Knjiga o nešto drugačijim muškarcima

Standardi skrbi za zdravlje transpolnih, transrodnih i rodno nenormativnih osoba – WPATH

Stilsko-jezičke preporuke za medije o izveštavanju o trans osobama

Kako pisati o interspolnim osobama? Smjernice za izvještavanje