Održan okrugli stol povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve transfobičnog nasilja

Danas, 20. studenog, obilježava se Međunarodni dan sjećanja na žrtve transfobičnog nasilja povodom kojeg su Ženska soba – Centar za seksualna prava i Trans Aid – Udruga za promicanje i zaštitu prava trans, inter i rodno varijantnih osoba organizirali/e okrugli stol „Unapređenje pravnog položaja trans i rodno nenormativnih osoba u Republici Hrvatskoj“ u sklopu projekta „Rodna ravnopravnost za sve – ostvarimo trans prava!“.

Pogledajte i video koji je predstavljen na početku okruglog stola s ciljem odvanja počasti brutalno prekunitim životima i ove godine.

Na okruglom stolu o pravnom položaju trans i rodno varijantnih osoba govorili/e su pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić, dipl. iur.; predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Peđa Grbin; Marko Jurčić u ime Zagreb Pridea s izlaganjem „Diskriminacija i zločin iz mržnje protiv trans i rodno nenormativnih osoba“ te Arian Kajtezović u ime Trans Aida o „Pravu na rodni identitet i unapređenju pravnog položaja trans i rodno nenormativnih osoba“.

„Trans osobe jedna su od najviše marginaliziranih društvenih skupina, a ovdje svjedočimo  diskriminaciju s kojom se trans i rodno varijantne osobe susreću u svim aspektima života, uključujući u školi, u zdravstvu, na radnom mjestu, kao i pri zapošljavanju. Prepreka za ostvarenje naših prava na život bez diskriminacije je činjenica da u našem pravnom sustavu imamo ograničenu mogućnost priznanja rodnog identiteta“, izjavljuju u Trans Aidu i dodaju, „Potrebno je težiti ka stvaranju slobodnog, pravednog i solidarnog društva u kojem je i pravo na samoodređenje roda i spola jedna od temeljnih vrijednosti, kako bi se i trans i rodno varijantne osobe osjećale ugodno biti vidljive u svakodnevnom životu, a ne da živimo u konstantnom strahu od diskriminacije, nasilja i ubojstva.“.

U posljednjih 12 mjeseci u svijetu je prijavljeno 226 ubojstava trans osoba, a od 2008. godine zabilježeno je 1612 ubojstava. Alarmantni podaci ponovno pokazuju da postoji prijeka potreba da se reagira na nasilje nad trans i rodno varijantnim osobama te da se uspostave mehanizmi za zaštitu prava trans i rodno varijantnih osoba.

Današnji dan obilježava se diljem svijeta da bi se podigla razina vidljivosti zločina iz mržnje protiv trans i rodno varijantnih osoba, ali i radi stvaranja javnog prostora za žaljenje nad izgubljenim životima i odavanja počasti osobama čiji bi životi inače bili zaboravljeni. Najčešći uzrok diskriminacije i nasilja nad trans i rodno varijantnim osobama svuda u svijetu, pa tako i u RH, je mržnja uzrokovana nepriznavanjem i nepoštivanjem različitosti rodnih identiteta i rodnih izražavanja. Radi se o mržnji koja je duboko ukorijenjena u tradicionalnim i stereotipnim pogledima na rodne uloge, odnosno uvjerenju da su neki rodni identiteti i rodna izražavanja manje vrijedni od drugih. Trans i rodno varijantne osobe jedna su od najmarginaliziranijih društvenih skupina u Hrvatskoj i među najčešćim smo žrtvama diskriminacije i zločina iz mržnje. Nailazimo na nerazumijevanje i neprihvaćanje okoline te na mnogobrojne prepreke i diskriminaciju u obrazovanju, na području rada i zapošljavanja, u zdravstvu, kao i na vrlo ograničenu mogućnost zakonskog priznavanja rodnog identiteta.