Lista Stručnjaka_inja

Sanja Jurica dr.med.

Sanja Jurica rođena je u Rijeci, gdje je završila
i školovanje, uključujući diplomu
Medicinskog fakulteta u Rijeci te
specijalizaciju iz ginekologije i
opstetricije. Specijalistica je od 1993.
godine, te se, nakon dugogodišnjeg rada u
KBC-u Rijeka, 2001. godine zapošljava u
privatnoj poliklinici „Medico“ u Rijeci. U
srpnju 2014. godine, otvara svoju privatnu
ordinaciju čija su vrata otvorena svima koji
se odluče doći na ginekološki pregled.

Kontakt:
Sanja Jurica dr.med.
specijalistica ginekologije i opstetricije
51000 Rijeka, Franje Čandeka 46/II
tel: 051/643-215; 643-227
e-mail: ginekologijas@gmail.com

Matea Popov mag. Psych

Matea Popov rođena je na samom početku
godine koja će kasnije biti zapamćena po
padu Berlinskog zida, tkz. Željezne zavjese
koju Europa slavi kao kraj Hladnog rata. Ista
1989. zapamćena je i po krahu
Jugoslavenskih banaka, izglasanom zahtjevu
za odcijepljenje Slovenije, odnosno početku
rata i razjedinjenosti na Balkanu.

Kroz te paradoksalne devedesete Matea je stekla prvu diplomu iz preživljavanja u rodnom Splitu,
nakon koje upisuje gimnaziju, a potom seli u Zagreb na studij psihologije pri Hrvatskim studijima.
U Zagrebu gradi dvije paralelne karijere: aktivističku i psihološku, koje se konačno 2013. godine
sjedinjuju u radu na kojemu diplomira – „Roditeljsko prihvaćanje djeteta kao lezbijke ili geja“.
2014. godine upisuje
edukaciju iz Gestalt psihoterapije u Gestalt centru Homa gdje započinje svoju izbrazbu za
psihoterapeutkinju.
Posebno voli grupni rad, kojim se osim u Trans Aidu bavila i u sklopu programa Queer2queer te u
Duginim obiteljima kao voditeljica grupe podrške za LGBTQ roditelje.

mr. spec. kliničke psihologije Iva Žegura

Mr. spec. kliničke psihologije Iva Žegura
rođena je 14. veljače 1979. godine u
Zagrebu. Godine 2003. diplomirala je na
Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta
u Zagrebu. Godine 2005. upisuje
poslijediplomske studije (specijalizacija iz
kliničke psihologije- magisterij) pri Odsjeku
za psihologiju Filozofskog fakulteta te 2012.
godine stječe zvanje mr. spec. kliničke
psihologije te joj je priznat status kliničkog
psihologa od strane Hrvatske psihološke
komore. Godine 2009. upisuje doktorski
studij pri Odsjeku za psihologiju Filozofskog
fakulteta.
Od 2004. godine zaposlena je kao psihologinja u kliničkoj praksi pri Odjelu polikliničke i
dispanzerske službe PB Vrapče, a od 2012. godine do danas kao klinički psiholog pri Zavodu za
biologijsku psihijatriju i psihogerijatriju Klinike za psihijatriju Vrapče.
Godine 2006. s dr. sc. Majom Mamula osnovala je Sekciju za psihologiju seksualnosti i psihologiju
roda pri Hrvatskom psihološkom društvu. Od 2011. godine pročelnica je Sekcije za kliničku i
zdravstvenu psihologiju pri Hrvatskom psihološkom društvu.
Vanjska je stručna suradnica u nastavi i provođenju redovite studentske prakse Odsjeka za
psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, izborni kolegiji: Primjenjena psihologija- teme
„Psihološke specifičnosti lgbt populacije kroz životni vijek“ i „Afirmativan psihologijski pristup u
radu s lgbt populacijom“ te izborni kolegij Moderne obitelji pri Katedri za socijalnu psihologiju s
temom „Moderne obitelji- psihološki aspekti lgbt obitelji i roditeljstva“.
Članica je Hrvatske psihološke Komore, Hrvatskog psihološkog društva, te EFPA- European
Federation of Psychologists’ Associations.
Temama s područja transrodnosti i transeksualnosti bavi se od 2005. godine te je pohađala
mnoge edukacije među kojima i edukacije iz rada s rodno disforičnom djecom i adolescentima
pri Vrijeq Universiteit Amsterdam Medisch Centrum Amsterdam- Gender Clinic. Stručna je
suradnica udruga Lori, Kontra, Iskorak na projektima istraživanja seksualnosti te savjetovališta za
LGBTIQ osobe.
Od 2012. do 2013. godine supredsjednica je udruge Trans Aid.

prim. dr. sc. Goran Arbanas

prim. dr. sc. Goran Arbanas
Prim. dr. sc. Goran Arbanas rođen je 6. rujna
1970. godine u Karlovcu. Medicinski fakultet
u Zagrebu završio je 1996. Godine 1998.
započinje specijalizaciju iz psihijatrije, a
specijalistički je ispit položio 9. travnja 2002.
g. Od tada do danas radi u Dnevnoj bolnici za
psihoterapiju Službe za duševne bolesti Opće
bolnice Karlovac, gdje je danas šef odsjeka.
Subspecijalizaciju iz psihoterapije započinje
2007. godine, te 2009. godine polaže
subspecijalistički ispit. Godine 2012. dr.
Arbanas stekao je naziv primarijusa, a
stupanj doktora znanosti 2013. godine.
Pitanjima seksualnosti, kao i transrodnosti i transseksualnosti dr. Arbanas bavi se unazad deset
godina. Završio je edukaciju iz seksualne terapije i jedan je od osnivača Hrvatskog društva za
seksualnu terapiju, kojem je od osnutka do danas predsjednik. Također je završio edukacije iz
seksualne medicine te sudjeluje u radu Europske seksološke federacije, u komisiji za edukaciju iz
seksualne terapije. Godine 2012. položio je europski specijalistički ispit iz seksualne medicine i
stekao naziv FECSM. Dr. Arbanas sudjelovao je i na radionicama Centra za transseksualnost u
Amsterdamu.

prim. dr. sc. Velimir Altabas

Prim. dr. Sc Velimir Altabas diplomirao je na studiju medicine na Medicinskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu 1994. godine. Nakon odrađenog stručnog staža u KB “Dubrava” u Zagrebu,
specijalizirao se za internu medicin, te subspecijalizirao endokrinologiju i dijabetologiju.
Usporedo sa specijalizacijom i subspecijalizacijom završio je poslijediplomski studij iz kliničke
farmakologije, te magistrirao i doktorirao. 2010. godine te stekao naslov primarijus.
Trenutno je zaposlen u KBC “Sestre milosrdnice”, pri Internoj klinici, na Zavodu za
endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma “Mladen Sekso”, gdje je voditelj Edukacijskog
centra Zavoda.
Član je slijedećih stručnih društava: Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko endokrinološko društvo,
Hrvatsko društvo za dijabetes i bolesti metabolizma ( čiji je trenutni potpredsjednik ), Europsko
endokrinološko društvo, Europsko udruženje za istraživanje dijabetesa.
Temama s područja transeksualnosti počeo se baviti tijekom subspecijalizacije iz
endokrinologije i dijabetologije, obzirom da dio problema vezan uz tranziciju zalazi u navedeno
subspecijalističko područje. U sklopu svoje ustanove, KBC “Sestre milosrdnice”, u mogućnosti je
surađivati s kolegama drugih specijalnosti ( pedijatrima, psihijatrima i ginekolozima ) prilikom
pružanja potrebnih medicinskih usluga transeksualnim osobama.

‘Rozi megafon’ pravna podrška i savjetovalište Zagreb Pride-a

Zbog potrebe da se suprotstavimo diskriminaciji i nasilju protiv LGBTIQ osoba kojemu smo
svakodnevno izloženi/e Zagreb Pride provodi sustav pravne zaštite i savjetovanja za LGBTIQ
osobe – “Rozi megafon” koji radi na pravnom savjetovanju i pravnom zastupanju LGBTIQ osoba
u suradnji s Zajedničkim odvjetničkim uredom Bandalo – Labavić.


Rozi megafon postoji od 2010. godine. Imamo iskustva s najrazličitijim pravnim postupcima, od
zločina iz mržnje protiv LGBT osoba, pokretanja radnih i diskriminacijskih sporova po osnovama
rodnog identiteta, rodnog izražvanja i spolne orijentacije, udružnih tužbi te pravne podrške za
LGBT tražitelje/ice azila u RH.

Psihološko savjetovalište udruge LORI, Rijeka

Udruga LORI osnovana je 19. listopada
2000. Cilj udruge je informiranje i
senzibiliziranje javnosti za prihvaćanje
pripadnica/ka seksualnih i rodnih manjina
(lezbijke, gej muškarci, biseksualne,
transrodne, transeksualne, interseksualne i
queer osobe – LGBTIQ), uklanjanje
predrasuda i homo/bi/transfobije, ukidanje
diskriminacije na osnovi seksualne
orijentacije, rodnog/spolnog identiteta
/ili rodnog izražavanja te ostvarenje stvarne
jednakosti pred zakonom.
Aktivnosti udruge usmjerene su na:
– edukaciju, pružanje podrške i osnaživanje same LGBTIQ zajednice,
– promociju prava LGBTIQ osoba i povećanje vidljivosti,
– kampanje i projekte usmjerene na osvješćivanje javnosti te ukazivanje na probleme, oblike
diskriminacije i nasilje nad pripadnicama/cima seksualnih i rodnih manjina,
– informiranje i senzibiliziranje društva za prihvaćanje LGBTIQ osoba,
– smanjenje predrasuda i stigmatizacije LGBTIQ populacije,
– stvaranje tolerantnog ozračja i društva u kojem se poštuju prava svih građanki i građana
U okviru Programa psihosocijalne podrške za pripadnice/ke seksualnih i rodnih manjina, udruga
LORI pokrenula je Psihološko savjetovalište. Psihološko savjetovalište namijenjeno je
lezbijkama, gej muškarcima, biseksualnim, transrodnim i transeksualnim osobama svih dobnih
skupina te nudi mogućnost individualne psihoterapije/savjetovanja, partnerske
psihoterapije/savjetovanja, obiteljskog savjetovanje i grupne psihoterapije/savjetovanja.
Kroz savjetovalište želja udruge LORI je LGBT osobama pružiti siguran prostor gdje mogu dobiti
savjete i podršku po pitanju svog rodnog/spolnog identiteta i seksualne orijentacije te drugih
specifičnih pitanja vezanih za život LGBT osoba, kao npr. coming out, (internalizirana)
homo/bi/transfobija, neprihvaćanje u okolini, suočavanje s diskriminacijom i nasiljem i dr.
Teme kojima se bavi psihološko savjetovalište:
– podrška za LGBT osobe koje su u procesu coming outa
– pomoć u preispitivanju vlastitog spolnog i rodnog identiteta kao i seksualne orijentacije
– afirmativna terapija u cilju prihvaćanja vlastitog spolnog/rodnog identiteta odn. seksualne
orijentacije koji se razlikuju od heteronormativnih
– izgrađivanje i podržavanje efikasnih strategija suočavanja u stresnim situacijama
– prorada traumatskih sadržaja vezanih uz vlastiti spolni/rodni identitet od. seksualnu
orijentaciju u slučajevima zlostavljanja (psihičko, fizičko i seksualno tijekom djetinjstva kao i
odrasle dobi)
– rad na depresivnim i anksioznim poremećajima kod LGBT osoba
– rad na impulzivnom i agresivnom ponašanju
– rješavanje teškoća i problema u intimnim odnosima
– partnersko savjetovanje
– rad s roditeljima LGBT osoba u vidu afirmiranja i prihvaćanja spolnog/rodnog identiteta
odnosno seksualne orijentacije koja se razlikuje od heteroseksualne
– psihološke usluge namijenjene starijoj LGBT populacije, rad na usamljenosti, međusobno
povezivanje
– pomoć u rješavanju problema zlouporabe i ovisnosti o psihoaktivnim supstancama
– organiziranje grupa u vidu grupne podrške i savjetovanja
– psihoterapijski tretman ostalih psihičkih poremećaja
– pružanje relevantnih informacija glede promjena u procesu tranzicije vlastitog spola
Psihološku podršku u savjetovalištu pružaju LGBT friendly psihologinje Snježana Božić, Jasminka
Juretić i Gorana Birovljević koje su upoznate sa specifičnim potrebama LGBT osoba te imaju
iskustvo rada s pripadnicama/cima seksualnih i rodnih manjina.
Ukoliko želite koristiti usluge psihološkog savjetovališta, slobodno se javite na e-mail:
lori.savjetovaliste@yahoo.com ili na mobitel 091/493-4133. Usluge psihološkog savjetovališta
su besplatne. Povjerljivost i zaštita identiteta su zajamčeni.

Centar za žrtve seksualnog nasilja

Centar za žrtve seksualnog nasilja otvoren je
u okviru Ženske sobe u travnju 2008., godine
te jedini je referalni centar za žrtve
seksualnog nasilja u Hrvatskoj. Glavni cilj
Centra je unaprjeđenje kvalitete života
osoba koje su preživjele bilo koji oblik
seksualnog nasilja, kao i pružanje informacija
i podrške iz područja seksualnih prava i
seksualnog zdravlja.

Centar uključuje direktnu i indirektnu pomoć i zaštitu žrtava seksualnog nasilja, kroz provođenje
sljedećih aktivnosti:
• pomoć u procesu prijave seksualnog nasilja (pratnja na policiju i u bolnice);
• priprema za sudski proces;
• savjetovanje i terapija: krizno savjetovanje (medicinsko, pravno i psihološko), terapijski rad u
proradi traumatskog iskustva, psihološko savjetovanje za obitelj ili prijatelje/ice žrtve;
• razvoj i publikacija različitih materijala za žrtve.
Centar radi svakim radnim danom od 10h do 17h a po potrebi i izvan uredovnog radnog vremena.
Broj telefona Centra je 01/61 19 444, a možete nas kontaktirati i putem maila:
savjetovaliste@zenskasoba.hr